Cennik oraz dofinansowanie

chmurka chmurka chmurka

Cennik

Czesne

1150 Pln/m-c

(z uwzględnieniem dofinansowania z UM Opola)

Miasto Opole udziela dotacji celowej w wysokości 650,00 zł na dziecko objęte opieką w żłobku, którego przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych zamieszkuje na terenie Miasta Opola.


Wyżywienie

13.50 Pln/dzień

Stawka żywieniowa wynosi 12 zł dziennie i pobierana jest ryczałtowo.

Termin płatności

do 5 każdego miesiąca

Opłaty należy przekazywać „z góry” w terminie do 5–go dnia każdego rozpoczynającego się miesiąca na konto 05 12405178 1111 0010 7566 1934

Opole

Dotacja Miasta Opola

Miasto Opole udziela dotacji do pobytu Dziecka w Żłobku w wysokości 650 zł miesięcznie. Szczegółowe zasady określone są Uchwałą Rady Miasta: Uchwała Nr XXXVIII/753/17 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Opola

fundusze europejskie